Et barn med tidlige læsevanskeligheder kan have overraskende svært ved at læse lydrette ord – også helt korte ord.

I begynderstadiet er det vigtigt, at barnet får en stærk grundlæggende forståelse af sprogets lyde og deres relation til bogstaverne – at der til hvert bogstav knyttes en lyd. Det kaldes fonemisk bevidsthed.

Lyden /k/ og lyden /o/ bliver til ordet /ko/, når du siger lydene lige efter hinanden.

Læser barnet ikke med bogstavlyden, men i stedet med bogstavnavn, bryder læsningen sammen.

Når du siger bogstavnavnene /kå/ og /o/ lige efter hinanden, bliver ordet til /kåo/.

Forebyggelse af ordblindhed ved tidligst mulig indsats

For barnet med ordblindhed vil det kræve overraskende meget træning at lære alfabetes bogstaver. Det er dog afgørende vigtigt, at barnet på begynderstadiet indlærer alfabetet til sikkerhed. Et sikkert bogstavkendskab er en vigtig milepæl i tidlig læring og bidrager til udviklingen af ​​sikre læse- og skrivefærdigheder.

Når barnet har opnået sikkerhed i “de tre alfabeter” (illustration) og kan alfabetet som enkeltlyde, så vil nogle børn opleve, at lydret læsning stadig er svært. Selvom bogstavlydene ser ud til at være indlært, så smutter de fra barnet, ombyttes eller forveksles med andre bogstaver. Disse børn er i risiko for at udvikle mere alvorlige læsevanskeligheder.

  • Et barn med tidlige læsevanskeligheder kan godt være fonemisk usikker (bogstav-lyd) på trods af et på overfladen sikkert indlært alfabet.
  • Et barn med tidlige læsevanskeligheder kan have overraskende svært ved at læse lydrette ord – også korte ord på to eller tre bogstaver.

VAKS lyd for lyd – et program til systematisk opbygning af lydret ordlæsning

VAKS er et meget systematisk undervisningsprogram, der hjælper barnet med at opbygge strategier til ordlæsning.

Der er i alt 5 forskellige ordlæse-strategier i programmet, der hver især opbygger strategier til læsning af ord. Det er et omfattende program i sin fulde længde, men særdeles solidt til opbygning af læsefærdigheder hos børn, unge og voksne med ordblindhed.

Den første ordlæse-strategi retter sig mod læsning af lydrette ord.

Se videoen, der introducerer princippet bag Lyd for Lyd – tryk på den røde knap.

Strategien

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *