Børn, der er i risiko for at udvikle ordblindhed, skiller sig ofte ud fra klassekammeraterne allerede i den første undervisning – de har sværere ved at huske de gennemgåede bogstavers navne og lyde og har svært ved at få hul på læsning.

I dette indlæg giver jeg dig viden om, hvad du særligt skal holde øje med bogstavindlæringen, og hvor de typiske vanskeligheder i denne ligger.

Det er veldokumenteret, at ordblindhed og besvær med læsning kan forebygges. Det kræver, at man ved, hvad der skal holdes øje med i barnets første møde med skriftsproget, som begynder med bogstavindlæring.

Et sikkert bogstavkendskab er fundamentalt

”Elever med begrænset bogstavkendskab og lydopmærksomhed ved starten af 1. klasse har en ganske klar risiko for at udvikle læsevanskeligheder”.

Carsten Elbro: Læsevanskeligheder

Bogstavkendskabet er forudsætningen for at udvikle læsning og stavning og er med til at bestemme, hvor god en læsestart barnet får. Er bogstaverne usikkert indlært, vil læsningen også blive besværet. Et usikkert bogstavkendskab kan følge barnet i mange år og skabe vedvarende besvær i læsning og stavning.

Et bogstav har tre sider

Hvert bogstav har tre sider: en form, et navn og en lyd. Man kalder det også for ”de tre alfabeter”, og hver side har en funktion i læsning og skrivning. For at bogstavkendskabet har tilstrækkelig kvalitet til læseindlæring, skal alle tre sider af bogstavet lagres som automatiseret viden.

Barnet skal kunne tre ting for hver bogstav:

 1. Give bogstavet navn
 2. Koble bogstav med tilhørende lyd
 3. Skrive bogstavet

Det er lydsiden af bogstavet, der er central i læsning, idet evnen til at udnytte de enkelte bogstavlyde fører til ord, når lyden af bogstavet udtales. Lydene /s/ /o/ smeltes sammen til ordet so.

Anvender barnet bogstavernes navne til at læse med i stedet for lydene, bryder læseforsøgene sammen. Læser barnet med bogstavnavnene, vil ordet so læses som /æs/ /o/ – altså æsso.

Hvor gemmer de typiske problemer sig i bogstav-lyd-indlæringen?

For en andel af børn kommer sikkerheden i bogstaver og lyde (fonemer) ikke let, og for nogle børn er det endda særligt svært. Disse børn er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder i form af ordblindhed.

Der kan være flere ting i bogstavindlæringen, som kan volde barnet problemer og være med til at forsinke læseudviklingen. Du skal holde særligt øje med følgende:

 • Barnet kan sige eller synge alfabetet som remse, men har besvær med at huske bogstavnavnene, når de blandes i vilkårlig rækkefølge.
 • Barnet kan ikke huske, hvordan bogstavet ser ud.
 • Barnet har lært sig de store bogstaver (versaler), men har svært ved at forbinde det lille bogstav til det store.
 • Barnet har svært ved at huske forskel på nogle af bogstavernes navne og form (b og d og p ligner hinanden).
 • Vokalerne ligger tæt op ad hinanden lydmæssigt, så hvad er nu å og æ?
 • Bogstavets navn forveksles med bogstavets lyd. Lyden af bogstavet f er /f/ og ikke /æf/.
 • Bogstavet tilføjes ekstra lyd. Bogstavet b har lyden /b/, som er en meget lille lyd, men barnet får sagt /be/ eller /bø/
 • Bogstavets skrivevej kommer ikke rigtigt på plads, og barnet opfinder sin egen skrivemåde, har svært ved at huske det og er måske heller ikke konsekvent i udformningen.

Hvornår skal du reagere?

Har dit barn stadig et usikkert bogstavkendskab i 1. klasse, så skal du reagere.

Vid for det første, at et stærkt bogstavkendskab er hele forudsætningen for at komme sikkert i læseudvikling. Træningen i at opnå et sikkert bogstavkendskab er uvurderlig, og er helt central for den fremadrettede læseudvikling.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *