individuel Undervisning

Billedet er fra tegneserien Mira af Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi, forlaget Gyldendal

Når dit barn er i læsemodvind

Børn med læsebesvær mister ofte tidligt troen på læsning, glæden ved bøger og ofte troen på sine egne evner for at lære noget i det hele taget. De nedsættende tanker om sig selv begynder tidligt.

I skolen går læreren videre, når flertallet er med. Det betyder, at dit barn aldrig oplever mestringsniveau og altid må bygge videre på et skrøbeligere fundament end alle andre. Det tærer på dit barns læringsmæssige resurser og påvirker følelserne negativt.

Viser dit barns læsning risikotegn på ordblindhed?

Risikotegn hos de yngste

 • Utydelig eller upræcis udtale af ord
 • Svært ved at lære bogstavernes navne og lyde
 • Svært ved at høre de enkelte bogstavlyde i ord
 • Svært ved at bruge bogstavlydene til læsning og stavning af ord
 • Svært ved at huske talnavne, måneder mv.

Risikotegn hos det mellemstore barn og unge

 • Har mange gæt og springer ord over i tekstlæsning
 • Udelader, tilføjer eller ombytter bogstaver i læsning og stavning
 • Er stadig usikker på visse bogstavers lyd
 • Langsom og upræcis læsning med mange fejl
 • Lav lyst til læsning og skrivning
 • Besvær med forståelse af ord og tekster og mundtlig instruktion

Læsevanskeligheder kan både forebygges og lettes

Ordblindhed skyldes kort fortalt en grundlæggende vanskelighed med at få fat i de enkelte sproglyde (fonemer) i talt sprog. Barnet oplever, at det er svært at høre og huske de lyde, bogstavet eller bogstavrækken har. Det er en meget lille lydlig vanskelighed, der desværre har stor betydning for, hvor let barnet udvikler sin læsefærdighed.

Når dit barn kommer i specialiseret undervisning tidligt, så forebygger du, at læsevanskeligheden udvikler sig og får alvorligere konsekvenser for læsningen på sigt. Er dit barn er ældre, så kan du stadig lette læsevanskeligheden og opbygge stærke strategier, der letter læsningen, gør den mere præcis og sætter læsehastigheden op.

Systematisk, eksplicit og mange varierede gentagelser

Ingredienserne i min undervisning består af visuelle redskaber, høj systematik, varierede og legende gentagelser, samt indlæring af virksomme strategier til læsning – og så et trygt, roligt og rart miljø at lære i, hvor alting er nemt at forstå.

Der findes ikke et hurtigt fix for læsere med fonologisk besvær, men der er overraskende gode resultater på specialiserede indsatser, der tager afsæt i barnets kernevanskelighed.

Når du investerer i læseundervisning

 • Undervisningen er 100 % tilrettelagt til dit barn
 • Dit barn har maksimal støtte til sin læring
 • Dit barn har tid og ro til at fastholde sin opmærksomhed og koncentration
 • Dit barn har et trygt og omsorgsfuldt rum at lære i
 • Dit barn oplever undervisningen legende og let at forstå
 • Som forælder ved du, at nogen har bolden i dit barns læseudvikling
 • Du har en sikker plan og ved, hvordan du bedst hjælper hjemme

Børnene selv siger

Det bedste er, at jeg nu selv kan regne ud, hvordan ordene skal staves

Gustav
4. klasse

Jeg har lært mere på 3 måneder, end de sidste mange år i skolen

Teo
18-årig

Pris

Dit barn undervises på en fast ugentlig booket dag og tidspunkt.

55 minutters specialiseret undervisning inkl. tilrettelæggelse og materialer: 710 kr.
Obligatorisk opstartssamtale og læseundersøgelse med forælder og barn: 2130 kr.

Du tilbydes muligheden for at få en ugentlig plan med læseaktiviteter og materialer til træning hjemme, så du altid ved, hvordan du bedst understøtter dit barns forløb.

Vilkår for betaling og afbud

Du modtager en faktura slut månedligt på periodens timer med en betalingsfrist på 5 dage.
Opstartssamtalen faktureres som engangsbetaling med en betalingsfrist på 5 dage.

Dit barn har en fast booket plads, der ikke kan optages af andre – det har betydning for afbudsvilkårene:

Afbud givet senere end 24 timer før undervisning betales til almindelig timepris uanset årsag.
Alle andre afbud betales til 50 % af timeprisen uanset årsag.

Selvom undervisningen er individuel, vil dit barn få mulighed for at deltage i en spændende tegneserie-workshop med andre børn og forfatter og illustrator

Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi