Carina Nord

Vil du styrke dit barns læsning?celerony-img3.jpg

Om mig

Jeg hedder Carina Nord, er 46 år, mor til to store drenge og bor i København K.

Jeg er uddannet lærer, læsevejleder og impact coach og har lang erfaring med danskundervisning i grundskolen. 

Uddannet i børns læseudvikling og læring

Som læsevejleder er jeg uddannet i børns læseudvikling, samt i undervisning af børn med læsevanskeligheder – herunder børn med ordblindhed. Jeg har på den måde erfaring og viden om de udfordringer, der kan opstå undervejs i dit barns læseudvikling, og viden om de følelsesmæssige belastninger, en besværet læseudvikling kan have for barnet og for dig som forælder.  

Jeg underviser til dagligt i folkeskolen, hvor jeg sideløbende med almenundervisningen har specialiserede opgaver, der primært omhandler test og undervisning af børn med læsevanskeligheder, samt vejledning af lærere og forældre.

Som impact coach har jeg viden om undervisningens effekt på børns læring, og ved hvordan barnets metakognitive strategier i læringssituationer har stor betydning for både motivation og faglig progression. 

Alle børn vil gerne lære

Et barn, der kæmper med læsning og stavning, har ofte et negativt blik på sig selv. De negative læseoplevelser kan for barnet føles som en tilstand, som ikke kan forandre sig – en uduelighedsfølelse, der rammer barnet bredt og i flere sammenhænge og fag. Men det behøver ikke blive en fastlåst situation!

Alle børn vil gerne lære. Et barn i læsevanskeligheder har brug for særligt tilrettelagt undervisning, samt støtte til at få øje på egen udvikling og progression. 

Jeg vil meget gerne hjælpe dit barn. Til at blive en dygtigere læser med fornyet tro på sig selv. Børn skal opleve sig kompetente og lærende, og jeg vil gerne give barnet redskaberne til det. 

Har dit barn brug for min hjælp?

Vi kan sammen vurdere, om et individuelt undervisningsforløb vil være en hjælp til dit barn.