Carina Nord

Læseudvikling i et tæt makkerskab

Dit barn er ikke sin læsning – dit barn er et helt barn med tanker og følelser og særligheder

Virksomheden Carina Nord er etableret i 2019, og jeg er i dag fuldtidsbeskæftiget med undervisning af børn og unge i læsevanskeligheder. Virksomheden har speciale i ordblindhed og andre skriftsprogsvanskeligheder, og alle undervisningsaktiviteter gives af læsevejleder og lærer Carina Nord.

Jeg møder dit barn med indsigt og med en ufravigelig overbevisning om, at vi kan skabe skelsættende forandringer. Dit barn er ikke sin læsning – dit barn er et helt barn med følelser og tanker. Derfor er undervisningen 100% tilrettelagt til dig og gives med et højt pædagogisk nærvær.

Uden stabil, systematisk, indsigtfuld og vedholdende hjælp følges læsevanskeligheder ofte af læringsmæssige og selvværdsmæssige problemstillinger – min motivation er rundet af at ville skabe et radikalt bedre rum til børn, hvor læseundervisningen er baseret på viden og med høj indsigt i dysleksiens natur og kompleksitet.

Jeg ville glæde mig over at få lov at hjælpe dit barn.

Skal vi sætte skub i dit barns læseudvikling?