Carina Nord

Styrk dit barns læsningcelerony-img3.jpg

Om mig

Uddannet i børns læseudvikling og læring

Som læsevejleder har jeg specialiseret viden om børns læseudvikling, samt indsigt i undervisning af børn med læsevanskeligheder – herunder børn med ordblindhed. Jeg har erfaring og viden om de udfordringer, der kan opstå undervejs i dit barns læseudvikling og de følelsesmæssige belastninger, en besværet læseudvikling kan have for barnet og for dig som forælder.  

Jeg har mange års erfaring fra folkeskolen, hvor jeg, udover  almenundervisning, har haft specialiserede opgaver indenfor test og undervisning af ordblinde eller børn med læsevanskeligheder, samt vejledning af lærere og forældre.

Som impact coach har jeg viden om undervisningens effekt på børns læring og ved, hvordan barnets metakognitive strategier i læringssituationer har stor betydning for både motivation og faglig progression. 

Alle børn vil gerne lære

Et barn, der kæmper med læsning og stavning, har ofte et negativt blik på sig selv. De negative læseoplevelser kan for barnet føles som en tilstand, som ikke kan forandre sig – en uduelighedsfølelse, der rammer barnet bredt og i flere sammenhænge og fag. Men det behøver ikke blive en fastlåst situation!

Alle børn vil gerne lære. Et barn i læsevanskeligheder har brug for særligt tilrettelagt undervisning, samt støtte til at få øje på egen udvikling og progression. 

Jeg vil meget gerne hjælpe dit barn – til at blive en dygtigere læser med fornyet tro på sig selv.

Foto

Har dit barn brug for min hjælp?

Vi kan sammen vurdere, om et individuelt undervisningsforløb vil være en hjælp til dit barn.