Undervisning til børn og unge i læsevanskeligheder

Individuel undervisning, der giver en markant forbedret læsning og hjælper dit barn til et stærkere læseselvbillede.

Læsning er til livet

Det er med læsning, vi får øjne og ører på de ting, vi gerne vil undersøge, opleve, blande os i og vide noget om – læsning er et stærkt personligt redskab, som bærer os rundt i livet.

Ordblindhed og andre skriftsprogsvanskeligheder gør det sværere at lære at læse og skrive, men det betyder ikke, at det er umuligt.

Når vi arbejder individuelt, systematisk, med direkte instruktion og varieret gentagelse, så vokser læsefærdigheden hurtigere, end du tror. Og med læsemestring kommer også de positive selvfølelser, troen på læring og glæden ved bøger og læsning.

Jeg kan hjælpe med

Individuelle
forløb
Små kurser til hjemmebrug
Rådgivning og læseudredning

Sæt fart på læseudviklingen

Vidensbaseret undervisning i et kreativt og legende lys

Når du investerer i dit barns læseudvikling, så er du helt sikker på, at undervisningen bygger på dansk og international viden om læsevanskeligheder og dysleksi. Du må gerne have forventninger til, at vi kan nå langt, hvis du giver os tiden.

For dit barn vil undervisningen være let at forstå, give stærke strategier til afkodning, vække mestringsfølelser og stå i et kreativt og omsorgsfuldt og lys, der giver barnet lyst til at arbejde – det er sådan, vi vinder dit barns glæde for skriftsproget, og sådan dit barn opnår følelser af mestring og forandringsmuligheder.

Instagram

Mor og far siger

“Gustav har lært at læse. Han har fået tro på, at han nok skal følge med og har fået så mange værktøjer, at han ikke længere giver op. Han gik i gang med en koncentration og et engagement, som vi ikke har kunnet få frem hjemme. Carina er på bølgelængde med børn og unge på en helt særlig måde – sød, kærlig og sjov og er “den ægte vare”, der giver af sig selv.”

Anne

Mor til barn i 4. klasse

“Min varmeste anbefaling og på et usammenligneligt højt niveau i forhold til, hvad vi ellers har prøvet.”

Bo

Far til barn i 5. klasse

“Hun har givet helt konkrete værktøjer til at mestre læsning og stavning – og en støtte og et løft, som er helt afgørende for vores søns videre skolegang og vej i livet – det er jeg hende evigt taknemmelig for.”

Martine

Mor til barn i 2. klasse

Skal vi sætte skub i dit barns læseudvikling?