Undervisning til børn og unge i læsevanskeligheder

Individuel undervisning, der hjælper dit barn til en markant forbedret læsning og skrivning

Læsning er til livet

Det er med læsning, vi får øjne og ører på de ting, vi gerne vil undersøge, opleve, blande os i og vide noget om – læsning er et stærkt personligt redskab, som bærer os rundt i livet.

Ordblindhed og andre skriftsprogsvanskeligheder gør det sværere at lære at læse og skrive, men det betyder ikke, at det er umuligt.

Når vi arbejder individuelt, systematisk, med direkte instruktion og varieret gentagelse, så vokser læsefærdigheden hurtigere, end du tror. Og med læsemestring kommer også de positive selvfølelser, troen på læring og glæden ved bøger og læsning.

Jeg kan hjælpe med

Individuelle
forløb
Små kurser og materialer
Rådgivning og læseudredning

Sæt fart på læseudviklingen

Vidensbaseret undervisning

Undervisningen bygger på dansk og international viden om læsevanskeligheder og ordblindhed og opbygger markant forbedrede læse- og stavefærdigheder.

For dit barn vil undervisningen være let at forstå, give stærke strategier til læsning og stavning, opbygge mestringsfølelse og opmærksom på sprogets små byggeklodser.

Mor og far siger

Han har lært at læse

Han har lært at læse og fået tro på, at han nok skal følge med. Han har fået så mange værktøjer, at han ikke længere giver op. Han har haft en koncentration og et engagement undervejs, som vi ikke har kunnet få frem hjemme.
Carina er på bølgelængde med børn og unge på en helt særlig måde – sød, kærlig og sjov og er “den ægte vare”, der giver af sig selv.
Anne
Mor til barn i 4. klasse

Usammenligneligt højt niveau

Min varmeste anbefaling og på et usammenligneligt højt niveau i forhold til, hvad vi ellers har prøvet.
Bo
Far til barn i 5. klasse

Konkrete værktøjer til læsning og stavning

Min søn har opbygget helt konkrete værktøjer til at mestre læsning og stavning – og en støtte og et løft, som er helt afgørende for vores søns videre skolegang og vej i livet – det er jeg hende evigt taknemmelig for.
Martine
Mor til barn i 2. klasse

Skal vi sætte skub i dit barns læseudvikling?