Bogstavskrivning – kom godt fra start

Hvis du er i tvivl, om en funktionel håndskrift overhovedet er vigtig i dag, hvor stort set al kommunikation foregår digitalt, så er det korte svar:

Ja, dit barns håndskrivning er vigtig!

Håndskrivning er tæt knyttet til barnets bogstavkendskab

Dit barns bogstavkendskab er en forudsætning for, at han og hun kan lære at læse og stave. Bogstaverne skal være så sikkert indlært, at de kan genkendes både hurtigt og let og omvendt kan produceres hurtigt og problemfrit, når der skal skrives.

I dét indlæringsarbejde har blyant og papir en væsentlig funktion. For at lægge bogstaverne sikkert på lager i barnets bevidsthed og hukommelse, så sker det lettere, når det motoriske er inde over, dvs håndens formgivning af bogstavet.

Vi ved, at multisensoriske tilgange generelt hjælper os til at huske ting bedre. Jo flere knager, du har at hænge din viden op på, des dybere har du lagret området. Når vi inddrager vores sanser, så husker vi ting bedre. Da du selv gik i skole, så klappede du sikkert stavelser med hænderne. At klappe stavelser, ti-vo-li med tre klap i hænderne, er en multisensorisk tilgang, som du kender.

Tastaturet knytter ikke de samme stærke bånd til hukommelsen. Det har en betydning for hukommelsen, at hånden former bogstaverne med bevægelse.

En ting mindre at bruge resurser på

Den største udfordring for børn med fonologisk besvær (besvær med at huske bogstavernes navne, lyd og form) er, at barnet bruger store kognitive resurser i processen med at hente bogstaverne og lydene frem. Er bogstavformen sikkert indlært, så har barnet en ting mindre at bruge sine resurser på.

Der er børn, der ikke når at indarbejde en sikker håndskrivning i løbet af 0., 1. og 2. klasse. Måske er der bestemte bogstaver, der stadig er svære at forme, eller barnet har lært sig selv en uhensigtsmæssig og besværlig(ere) måde at skrive bogstaverne på. Måske er det lidt tilfældigt, hvordan bogstaverne skrives, og i nogle tilfælde har barnet selv svært ved at genkende sine skrevne bogstaver.

Der kan være finmotorisk besvær, der gør det svært at holde og føre blyanten, men oftest er det mangel på træning og guidning i bogstavformerne. En sikker håndskrift kommer ikke af sig selv, men kræver som alt andet opmærksomhed, guide og tid til træning.

Træning og hukommelse

Bogstavernes skriveveje bør trænes med tydelig vejledning i, hvor man begynder bogstavformen og slutter. Det er en god støtte, at hjernen fortælles, hvordan bogstavet skrives – enten ved at skrive ovenpå fortrykte bogstaver eller ved at skrive det i luften, i sand, på bordet etc.

Det jeg tænker og siger, kan jeg gøre.

For nogle børn hjælper det at sige en lille remse som fx: ”Oppefra, ned og rundt”, mens de træner skrivevejen på bogstavet. Forveksling af det lille b og d er et eksempel på, at barnet ikke er undervist tilstrækkeligt i bogstavernes skrivevej. Her kan det hjælpe at have en remse eller andet at knytte skrivevejen til hukommelsen med.

En usikker håndskrivning er med til at nedsætte både hastighed og sikkerhed i bogstavkendskabet, hvilket får betydning for læsning og stavning. Skal du lede længe efter bogstavet i hukommelsen, bliver det sværere at læse, stave og skrive.

”De kommer jo alligevel til at skrive på tastatur!”

På mellemtrinnet og frem skriver flertallet af danske elever på tastatur, når de arbejder med tekstskrivning, og håndskrivningen får en mindre plads.

Det er derfor også en helt almindelig opfattelse, at håndskriften er på vej ud. Mange tror, at håndskrivning ikke har betydning for os i dag, og at det derfor ikke er vigtigt med kvalitet og udvikling af børns håndskrivning.

Meget tyder dog på, at en funktionel håndskrift har læringsmæssige fordele (hele livet).

Håndskrevne eller digitale noter?

I et studie (Mueller og Oppenheimer, 2014) skulle en gruppe universitetstuderende tage noter på den måde, som de selv ville. Bagefter skulle de studerende svare på spørgsmål til indholdet givet i undervisningen.

Resultaterne viste, at noteskrivning i hånden havde klare fordele.

De håndskrivende studerende havde ikke skrevet lige så meget som de tastaturskrivende, da håndskrivning er langsommere end tastaturskrivning.

Langsomheden gjorde, at de håndskrivende studerende i højere grad drog konklusioner og sammenfatninger i deres notetagning, hvorimod tastaturskriverne i højere grad gengav indholdet fra undervisningen ordret uden egne ord eller sammenfatninger.

Fordelen ved noteskrivning i hånden er sandsynligvis, at den naturlige langsomhed i højere grad ansporer til bearbejdning og forståelse.

Rønholdt, 2016

Med hånden er det langt lettere at organisere tanker og noter effektivt. Tegn, tegninger og symboler er ikke let tilgængelige via et tastatur.

Tip til træning af bogstavskrivning

En nem og kvalitativ måde at træne bogstavskrivning på findes i Appen Knæk læsekoden. Her kan barnet træne korrekt skrivevej på bogstaverne, mens de hører bogstavets lyd. Knæk læsekoden fra Minitutor findes i Appstore.

Forskningsgrundlaget i dette indlæg er baseret på Rønholts (adjunkt og underviser på læsevejlederuddannelsen) artikel fra Viden om læsning, 2016).

0

Har du en kommentar til dette?

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *