Der er forsket rigtigt meget i læseindlæring og de undervisningsindsatser, der har størst effekt, når børn skal lære at læse.

National Reading Panel i USA

National Reading Panel (NRP) blev etableret i 1997 i USA. Det var en ekspertgruppe sammensat af National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), der blev nedsat for at undersøge forskningen om læseundervisning og identificere effektive metoder og tilgange baseret på, hvad man hidtil havde fundet i forskning..

Formålet var at identificere de mest effektive metoder til at undervise børn i at læse.

NRP offentliggjorde sin rapport, “Teaching Children to Read,” i 2000 efter en gennemgang af mere end 100.000 forskningsartikler om læseundervisning.

Pointerne blev opsummeret som “Big Five” komponenter i læseundervisning. Du kan finde rapporten her: National Reading Panel

  • Fonologisk træning
  • Fonemisk afkodning
  • Flydende læsning
  • Ordkendsskab
  • Læseforståelse

Har du lyst til at se en kortfattet video på 5 minutter om rapportens konklusioner, kan du trykke på den røde knap – og vupti er du sammen med to amerikanske lærere ved navn Angie og Whitney.

Rapportens konklusioner om de 5 væsentligste handlinger i læseundervisning af børn i læsevanskeligheder

Rapporten inkluderede også anbefalinger til de undervisningstiltag, der har bedst effekt i undervisning af børn i læsevanskeligheder:

1. Tidlig identifikation og intervention

NRP fremhævede, at jo tidligere læsevanskelighederne opdages, desto bedre er chancerne for effektiv intervention.

2. Intensiv undervisning i fonologisk og fonemisk opmærksomhed

NRP fremhævede betydningen af målrettet og intensiv undervisning i fonemisk bevidsthed (bogstav-lyd-sammenhæng) og fonologisk opmærksomhed for børn med læsevanskeligheder (sproglyd). De grundlæggende færdigheder er afgørende for at opbygge et solidt fundament for læsning og afkodning af ord.

3. Multisensorisk undervisning

For børn med særlige behov understregede NRP vigtigheden af multisensorisk undervisning, der involverer flere sanser som syn, hørelse og berøring. Ved at integrere forskellige sanser i undervisningen kan man hjælpe med at styrke forbindelserne mellem lyde og bogstaver.

4. Individuel tilpasning og differentieret undervisning

NRP fremhævede behovet for individuel tilpasning og differentieret undervisning til børn med læsevanskeligheder. Hver elev har unikke behov og udfordringer og undervisningen bør imødekomme barnets specifikke udfordringer og styrker.

5. Kontinuerlig overvågning og justering

NRP fremhævede vigtigheden af at overvåge fremskridt og tilpasse undervisningen løbende. Ved at følge barnets udvikling tæt, kan undervisere reagere og justere undervisningen.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *