Når ordene bliver længere, mere komplekse og mindre lydrette, så er det effektivt at kunne inddele ord i morfemer.

Kan du dele ord i morfemer, så bliver det både lettere og hurtigere at læse og stave længere ord, men opmærksomheden på morfemer bidrager også til viden om ordenes betydning og dermed til læseforståelsen.

Hvad er et morfem?

Et morfem er det mindste sprogelement i ordet, som har en selvstændig betydning. Man kan forklare morfemerne som de byggeklodser, ordet er sat sammen af.

Rodmorfemer

Det er i første omgang ordets rodmorfem, som vi gerne vil finde.

I ordet bilerne er roden bil. Ordet kan ikke gøres kortere, uden at det mister sin betydning. Forkorter du ordet til bi, så har ordet fået en anden betydning og er ikke længere et køretøj, men et insekt. Derfor kan bilerne kun forkortes til bil.

Sammensatte navneord med flere rødder

Nogle navneord er sammensat af flere rødder. Ordene cykellygte, sofabord, køkkenvask, træhest består alle af to selvstændige rødder.

 • cykel + lygte
 • sofa + bord
 • køkken + vask
 • træ + hest
 • fod + bold + støvle

I de sammensatte ord er det altid den sidste af ordet rødder, der fortæller om, hvad det er, vi taler om.

I ordet cykellygte taler vi mest om en lygte (en bestemt slags lygte, som man kan sætte på en cykel), og i ordet fodboldstøvle taler vi mest om en støvle (en bestemt slags støvle til fodbold). De foranstående rødder fortæller, hvad tingen er lavet af, eller hvad den bruges til.

En cykellygte er en lygte, der bruges på en cykel. Et sofabord er et bord, der bruges ved en sofa, og en fodboldstøvle er en støvle, der bruges til fodbold. En træhest er en hest, der er lavet af træ.

Sammensatte ord med lime-bogstaver

Sammensatte ord har ofte bindebogstaver, der limer rødderne sammen. Det er bogstaverne e og s.

Badekar består af to rødder og et limebogstav: bad + e + kar

 • bad + e + kar
 • sommer + fugl + e + vinge
 • butik + s + skilt

Forstavelser

I nogle ord er der forstavelser før ordets rod. Forstavelsen får ordet til at ændre betydning. Hyppige forstavelser er: u-, mis-, be-, for-, van-, und- og an-. Vi kender dem f.eks. fra ordene utæt, mislyd, befal, vanvid, foregiv, undgå og ankom.

I nogle ord er der to forstavelser: ubekvem, ubeboelig, ubetalelig.

 • u + tæt
 • mis + lyd
 • be + fal
 • van + vid
 • fore + giv
 • und + gå
 • an + kom
 • u + be + kvem
 • u + be + boelig

Forstavelserne giver ordet en ny betydning. En mislyd er en lyd, der lyder forkert, og undlade betyder, at lade være med noget. Forstavelsen ændrer derfor ved ordenes betydning.

Afledningsendelser

En afledningsendelse står efter ordets eventuelle forstavelse og rod. Afledningsendelsen giver ordet ny betydning – ligesom forstavelserne.

Hyppige afledningsendelser er: -sel, -dom, -lig, -hed, -else, -som, -skab, -ning.

Ordet ulykkelig (u + lykke + lig) betyder noget andet end lykke eller ulykke.

 • kør + sel
 • rig + dom
 • lykke + lig
 • lig + hed
 • æd + else
 • vold + som
 • regn + skab
 • skab + ning

Bøjningsmorfemer

Vi bøjer ordene, når vi taler og skriver. Det gør vi, når vi skal præcisere hvor mange (antal), hvornår (tid) tid eller hvor meget (grad). Hver ordklasse bøjes efter sine egne regler, og bøjningsmorfemet tilfører også betydning til ordet.

 • Navneord (substantiver): et hus, hus-et, hus-e, hus-ene
 • Udsagnsord (verber): spis, spis-e, spis-er, spis-te, spis-t
 • Tillægsord (adjektiver): sød, sød-ere, sød-est

Morfeminddeling og ordblindhed

Morfeminddeling kan hjælpe ordblinde med lettere at genkende mønstrene i ord og forstå, hvordan morfemer kombineres for at danne nye ord.

Lange, komplekse ord, som den ordblinde ikke møder ofte kan ikke læses ved hjælp af genkendelse og er svære at stave til, men her er morfeminddeling en god hjælp.

Der er forskellige metoder og redskaber til at lære at morfeminddele ord. Man kan bruge visuelle hjælpemidler, klodser eller farvekodning til at repræsentere forskellige morfemer.

Nedenfor kan du se videoen af en elev, der har forbedret sin stavning med viden om ordenes morfemer.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *