Bliv klog på morfemer

Når de yngste børn er i gang med at lære at læse, så er det lydene i ordet, der er i fokus. Yngre børn lærer at dele ord i stavelser, fordi det hjælper dem til at lydlæse ord i mindre dele. I takt med at teksterne bliver sværere og ordene bliver længere, så er det nyttigt at lære at inddele ord i morfemer.

Hvad er et morfem?

Et morfem er det mindste sprogelement, som har en selvstændig betydning.

Kan du dele ord i morfemer, så bliver det både lettere og hurtigere at læse og stave længere ord, men opmærksomheden på morfemer/betydningsdele bidrager også til et dybere kendskab til ordenes betydning og dermed til læseforståelsen.

Man kan illustrere betydningsdelene som ordets klodser. Ordene kan skilles ad, og man kan sætte klodserne sammen på andre måder og dermed skabe nye ord med nye betydninger.

Roden

Det er i første omgang ordets rod, som vi gerne vil finde. Det gør vi ved at klippe helt ind til ordets korteste form.

I ordet bilerne er roden bil. Ordet kan ikke gøres kortere, uden at det mister sin betydning. Forkorter du ordet til bi, så har ordet fået en anden betydning og er ikke længere et køretøj, men et insekt. Derfor kan det kun forkortes til bil.

Sammensatte ord

Nogle ord er sammensat af flere rødder. Navneordene cykellygte, sofabord, køkkenvask, træhest er eksempler på ord, der består af to rødder. Fodboldstøvle er et ord, der består af tre rødder.

I de sammensatte ord er der altid en af rødderne, der fortæller om, hvad det sammensatte ord er. I ordet cykellygte taler vi om en lygte, og i ordet fodboldstøvle taler vi om en støvle. De foranstående rødder fortæller, hvad tingen er lavet af eller hvad den bruges til.

En cykelygte er en lygte, der bruges på en cykel. Et sofabord er et bord, der bruges ved en sofa, og en fodboldstøvle er en støvle der bruges til fodbold. En træhest er en hest, der er lavet af træ.

Sammensatte ord med bindebogstaver

Sammensatte ord har ofte bindebogstaver, der limer rødderne sammen. Det er ofte bogstaverne e og s.

Ordet badekar består af de to rødder bad og kar. Bogstavet e bruges til at binde rødderne sammen. Ordet butiksskilt består af de to rødder butik og skilt. Bogstavet s bruges til at binde rødderne sammen.

Forstavelser

Forstavelser står foran et ords rod. Forstavelsen får ordet til at ændre betydning.

Ordet er utæt. Tæt er ordets rod, og u- er en forstavelse, der ændrer ordet oprindelige betydning. U- er en meget almindelig forstavelse. Utæt, utro, usmart, uduelig, uens.

Andre almindelige forstavelser er mis-, be-, for-, van-, fore-, und- og an-. Vi kender dem f.eks. fra ordene mislyd, befal, vantro, foregiv, undlad og angå.

Forstavelserne får alle roden til at skifte betydning. En mislyd er en lyd, der lyder forkert, og undlade betyder, at lade være (at gøre) og ikke at lade (gøre). Forstavelsen gør derfor noget ved ordenes betydning.

Der kan være flere forstavelser i ord, der igen ændrer ordets betydning. Betydningen af befal er anderledes end ordet anbefal.

Afledningsendelser

En afledningsendelse står efter ordets rod. Afledningsendelsen giver ordet en anden betydning end den oprindelse – ligesom forstavelserne.

Almindelige afledningsendelser er -sel, -dom, -lig, -hed, -else, -som, -skab, -ning.

Ordet er ulykkelig. Roden er lykke, forstavelsen er u-, og afledningsendelsen er -lig. Ordet ulykkelig betyder noget andet end f.eks. lykke (roden) eller ulykke (forstavelse + rod).

Bøjningsendelser

Vi bøjer ordene, når vi taler og skriver. Det gør vi, fordi vi har brug for bøjninger, når vi skal præcisere f.eks. antal, tid eller grad. Hver ordklasse bøjes efter sine egne regler og bøjningerne tilfører betydning.

Sætningen er: Han købte de rødeste jordbær hos købmanden, som han havde fået anbefalet.

Udsagnsordet købte består af roden køb og bøjningsendelsen -te. Bøjningsendelsen fortæller, at det var tidligere (ordet er bøjet i datid).

Navneordet købmanden består af de to rødder køb og mand og bøjningsendelsen -en. Bøjningsendelsen fortæller, at det var én bestemt købmand (ordet er bøjet i bestemt ental).

Tillægsordet rødeste består af roden rød og bøjningsendelsen -este. Bøjningsendelser fortæller om graden af farven (ordet er bøjet i 3. grad).

Prøv selv!

Hvad kan du sige om rødder, sammensætning, bindebogstaver, forstavelser, afledningsendelser og bøjningsendelser?

Slå op på en side i din yndlingsbog og find ord, som du prøver kræfter med at inddele. Gør du det i samarbejde med dit barn, så begynd med at finde rødder og sammensatte ord og tal om, hvordan ordene både bliver lettere at læse og forstå, når man bruger morfemerne til det.

4 personer anbefaler dette

Har du en kommentar til dette?

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *