Bliv klog på morfemer

Når de yngste børn lærer at læse, er det lydene i ordet, der er i fokus. Yngre børn lærer også at dele længere ord i stavelser, fordi det hjælper dem til at lydlæse ord i mindre dele. Det er lettere at læse ordet tivoli ved at dele ordet op i ti-vo-li. Men opdeling i stavelser er kun effektivt i lydret læsning.

Når ordene bliver længere, mere komplekse og mindre lydrette, så er det effektivt at kunne inddele ord i morfemer.

Hvad er et morfem?

Et morfem er det mindste sprogelement, som har en selvstændig betydning.

Kan du dele ord i morfemer, så bliver det både lettere og hurtigere at læse og stave længere ord, men opmærksomheden på morfemer bidrager også til et dybere kendskab til ordenes betydning og dermed til læseforståelsen.

Man kan forklare morfemerne som ordets byggeklodser. Længere ord har flere klodser, der er sat sammen for at danne ordet.

Roden

Det er i første omgang ordets rod, som vi gerne vil finde. Det gør vi ved at klippe helt ind til ordets korteste form.

I ordet bilerne er roden bil. Ordet kan ikke gøres kortere, uden at det mister sin betydning. Forkorter du ordet til bi, så har ordet fået en anden betydning og er ikke længere et køretøj, men et insekt. Derfor kan bilerne kun forkortes til bil.

Sammensatte ord

Nogle ord er sammensat af flere rødder. Ordene cykellygte, sofabord, køkkenvask, træhest består af to rødder. Cykel og lygte, sofa og bord, køkken og vask, træ og hest. Fodboldstøvle består af tre rødder. Fod og bold og støvle.

I de sammensatte ord er der altid en af rødderne, der fortæller om, hvad det er, vi taler om. I ordet cykellygte taler vi om en lygte, og i ordet fodboldstøvle taler vi om en støvle. De foranstående rødder fortæller, hvad tingen er lavet af, eller hvad den bruges til.

En cykellygte er en lygte, der bruges på en cykel. Et sofabord er et bord, der bruges ved en sofa, og en fodboldstøvle er en støvle, der bruges til fodbold. En træhest er en hest, der er lavet af træ.

Sammensatte ord med bindebogstaver

Sammensatte ord har ofte bindebogstaver, der limer rødderne sammen. Det er bogstaverne e og s.

Ordet badekar består af de to rødder: bad og kar. Bogstavet e i midten af ordet bruges til at binde rødderne sammen. Ordet butiksskilt består af de to rødder: butik og skilt. Bogstavet s bruges til at binde rødderne sammen.

Forstavelser

Forstavelser står foran et ords rod. Forstavelsen får ordet til at ændre betydning.

Almindelige forstavelser er mis-, be-, for-, van-, fore-, und- og an-. Vi kender dem f.eks. fra ordene mislyd, beklædning, vantro, foregiv, undlad og angå.

Ordet er utæt. Tæt er ordets rod, og u- er en forstavelse, der ændrer ordet oprindelige betydning. U- er en meget almindelig forstavelse. Utæt, utro, usmart, uduelig, uens, uendelig.

Forstavelserne giver roden en ny betydning. En mislyd er en lyd, der lyder forkert, og undlade betyder, at lade være (at gøre) og ikke at lade (gøre). Forstavelsen ændrer derfor ved ordenes betydning.

Afledningsendelser

En afledningsendelse står efter ordets rod. Afledningsendelsen giver ordet betydning – ligesom forstavelserne.

Almindelige afledningsendelser er -sel, -dom, -lig, -hed, -else, -som, -skab, -ning.

Ordet er ulykkelig. Roden er lykke, forstavelsen er u-, og afledningsendelsen er -lig. Ordet ulykkelig betyder noget andet end f.eks. lykke (roden) eller ulykke (forstavelse + rod).

Bøjningsendelser

Vi bøjer ordene, når vi taler og skriver. Det gør vi, når vi skal præcisere f.eks. antal, tid eller grad. Hver ordklasse bøjes efter sine egne regler, og bøjningerne tilfører også betydning.

Sætningen er: Han købte de jordbær hos købmanden, som smagte finest.

Udsagnsordet købte består af roden køb og bøjningsendelsen -te. Bøjningsendelsen fortæller, at det var tidligere (ordet er bøjet i datid).

Navneordet købmanden består af de to rødder køb og mand og bøjningsendelsen -en. Bøjningsendelsen fortæller, at det var én bestemt købmand (ordet er bøjet i bestemt ental).

Tillægsordet finest består af roden fin og bøjningsendelsen -est. Bøjningsendelser fortæller om graden af, hvor godt de udvalgte jordbær smager (ordet er bøjet i 3. grad).

Vær nysgerrig på ordets betydningsdele

Hvad kan du sige om ordets rødder, bindebogstaver, forstavelser, afledningsendelser og bøjningsendelser? Du behøver ikke være ekspert eller gøre alting rigtigt, så længe du bare er undersøgende og nysgerrig på ordets byggeklodser. Du vil opdage, at det bliver meget lettere at læse og stave, når du har øje på morfemerne.

Slå op på en side i en bog og udvælg fx 5 tilfældige ord, som du skriver ned. Hvilke morfemer består ordet af?

Hvis ordet er solsorten: Sol og sort er rødder, -en er en endelse.

Hvis ordet er utrolige: Tro er rod, u- er en forstavelse, –lig er en afledningsendelse, -e er en bøjningsendelse.

17 personer anbefaler dette

Har du en kommentar til dette?

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *