Lix og let – en guide til forældre

Har du lagt mærke til, at der på mange af dine børns bøger er skrevet et lix-tal? Letlæste bøger til børn er ofte markeret med et let-tal eller et lix-tal på første side eller på bogens bagside. Enten fra forlaget eller fra biblioteket.

Her får du en introduktion til lix og let og en vejledning til, hvordan du som forælder kan bruge tallene, når du skal finde bøger, der passer til dit barns læseniveau.

Hvad er let og lix?

Let-tal og lix-tal er ikke vigtige at kende til i detaljer, men det kan være godt at vide, at tallene dækker over måder at kategorisere bøger på i forhold til, hvor let eller svær bogen er at læse for barnet. De fleste biblioteker opdeler bøgerne i letlæste for de yngste og letlæste for de lidt ældre eller start, begynder og øvet. Det kan være en helt tilstrækkelig inddeling, når man har en begynderlæser med på biblioteket.

Når biblioteker og forlag inddeler bøger ved hjælp af lix, så er det for at hjælpe brugeren med at finde en bog, der passer til barnets læsetrin.

Let-tal

Let-tallet (eller læsbarhedstallet) bruges til de letteste bøger. Tallet beregnes ud fra seks faktorer, der handler om antallet af ord, antallet af længere ord, antal ord i den længste sætning, sværhedsgraden af sætningers opbygning, antal sider og støtte i billeder. Jo højere let-tal en bog har, des mere kræver den af læseren.

Lix-tal

Når en bog har et let-tal på 17, bruges ofte i stedet et lixtal til vurdering af bogens sværhedsgrad. Tallet udregnes på baggrund af det gennemsnitlige antal ord pr. helsætning plus procentdelen af lange ord, dvs. ord, der er over seks bogstaver lange. Jo flere ord, sætninger og lange ord bogen indeholder, jo højere er lix-tallet.

De helt lette bøger med laveste lix-tal indeholder ord på bare to bogstaver. Ordene er lydrette, hvilket betyder, at bogen træner barnet i at bruge bogstavernes lyde til at læse ordene.

Læsning udvikler sig i trin

Børn lærer at læse i trin. Selvom trinnene overlapper hinanden, så udvikler barnet sig i trin, hvilket har betydning for, hvilke bøger barnet kan læse.

Som lydret begynderlæser, arbejder barnet med at lytte sig frem til bogstavernes lyde for så at sætte lydene sammen i en samlet pakke, der kan læses som et ord. Når lyden S og lyden Ø sættes sammen, så opstår ordet SØ. Den træning er grundlæggende for den videre læseudvikling.

På næste trin læser barnet nu også ord, hvor bogstavets lyd ikke altid stemmer overens med den standardlyd, bogstavet har. I ordet HEST forandrer bogstavet E sig til en Æ-lyd, når ordet udtales.

Barnet læser flere bogstaver ad gangen og genkender dem efterhånden som små lydpakker. Kan jeg læse ordet MANGE, så er det fordi jeg genkender lydpakken ANG. Så kan jeg også let læse ordene SANG og LANGE mv.

Lix-tallet hjælper dig derfor med at øge sværhedsgraden gradvist, så der er overensstemmelse mellem bogens sværhedsgrad og barnets aktuelle udviklingstrin.

Generaliseringer med forbehold

Vejledende vil man sige, at børn med en gennemsnitlig læseudvikling følger denne progression.

Læsning med let og lix

Generaliseringer og kategoriseringer som ovenstående skal bruges meget varsomt. Når man generaliserer over læseniveauer og klassetrin, så kan vi være helt sikre på, at der vil være børn, der falder udenfor grafikken.

Når jeg alligevel viser den gennemsnitlige læser frem, så er det fordi den kan give et groft overblik over, hvordan en gennemsnitlig læseudvikling kan se ud, og hvordan man kan forstå forholdet mellem de lix- og let-tal, som bøgerne ofte er mærket med.

Når barnet har læsevanskeligheder

Børn har forskellig læseudvikling, og de børn og unge, der har læseudfordringer, vil være eksempler på læsere, der ikke passer godt ind i den ovenstående grafik.

Der vil være unge læsere, der afkoder på et lavere lix-tal, end klassetrinnet angiver, men som bestemt ikke er interesseret i at læse bøger fra bibliotekets letlæsningskasse. De børn har brug for vejledning fra en bibliotekar eller en lærer. Højtlæsning eller lydbøger være en god indgang til alderssvarende tekster, så lysten til fortællinger ikke forsvinder.

Der findes dog rigtigt gode bøger, der er skrevet til de ældste børn med hensyntagen til lix-tallet. Læs min anbefaling af serien Mellem_Rum her, der har et lavt lix-tal, men er skrevet til de ældste.

Børn og unge med læsevanskeligheder skal læse meget for at blive dygtigere til det, og det er vigtigt, at teksterne passer til afkodningsfærdigheden. Kun på den måde kan barnet udvikle sin færdighed.

Sådan finder du barnets læseniveau

Du kan finde dit eget barns læseniveau ved at bede barnet læse lidt op for dig af en bog og bruge lix-tallet til hjælp. Du kan gøre sådan:

Find barnets læseniveau

Bed evt. også dansklæreren om at undersøge og udpege barnets omtrentlige niveau, og få derefter hjælp fra en bibliotekar til at udpege egnede bøger, der, udover læseniveau, også spiller sammen med dit barns interesser og præferencer.

0

Har du en kommentar til dette?

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.