intensive læsekurser sommer 2024

Opnå læseforbedring i sommerferien på et individuelt ugekursus

De fleste tænker ikke meget over, hvordan de griber læsningen an. Er læsningen ikke præcis, eller foregår den ved hjælp af smågætterier, så er det en god idé at lære at bruge en læsestrategi.

Når barnet lærer at bruge bevidste strategier til ordlæsningen, vil effekten være en mere præcis læsning og stavning af ord, samt en øget læsehastighed over tid.

Barnet vil på kurset opleve, at det bliver lettere at læse og stave, når man er bevidst om, hvordan man griber ordene mest effektivt an.

Læsestrategien passer til barnets specifikke læse- og staveniveau og vil give barnet et sikkert redskab til den fremadrettede læsetræning efter kursets afslutning.

Hvem er kurset målrettet til

Kurset er egnet til børn fra 2. – 7. klasse. Undervisningen tilrettelægges præcist til barnets aktuelle læsefærdighed.

Varighed og hvornår

Kurset foregår mandag til fredag i uge 31 med en ekstra dag til en forudgående læseundersøgelse.

Undervisningen gives som 55-75 minutters individuel undervisning pr. dag afhængig af barnets alder.

Ønsker du kurset i en anden uge, så finder vi selvfølgelig en løsning.

Pris for individuelt kursus

7.500 kr.
Inklusiv forudgående læseundersøgelse, samt materialer.

Ved ønske om en skriftlig rapport på læseundersøgelsen pålægges: 725 kr.

Skal vi sætte skub i dit barns læseudvikling?