Privatundervisning

Overvejer du privatundervisning til dit barn, så vil jeg i dette blogindlæg give dig mit bud på, hvad du skal være opmærksom på. Jeg oplister derfor de ting, som jeg mener er vigtige at forholde sig til, når du leder efter et tilbud.

Det kan være lidt af en jungle for forældre at finde rundt i de forskelligartede tilbud, der findes. Hvilken underviser er den rette for mit barn? Hvilken hjælp har mit barn egentlig brug for? Hvad indeholder fx lektiehjælp i forhold til privatundervisning? Man skal som udgangspunkt huske, at et privatundervisningstilbud skal opleves som et styrkende supplement til barnets undervisning i skolen og altså ikke er en erstatning. Hvilken hjælp der er brug for, afhænger af dit barn og problemstillingen.

Privatundervisning i Danmark

I Danmark er det ikke lige så almindeligt brugt at købe undervisning til børn, som det er i nabolandene Tyskland, Sverige og Norge, hvor tilbuddene er flere. Den danske folkeskole løser per tradition de opgaver, som der kan være omkring et barns udvikling.

Det betyder, at udbuddet er en smule begrænset, og det kan være svært at vurdere og orientere sig i, hvilken undervisning, barnet har bedst udbytte af.

Hvad er lektiehjælp og hvem retter det sig mod?

Der findes en række tilbud om lektiehjælp på markedet. Lektiehjælp adskiller sig fra problemløsende privatundervisning, idet lektiehjælp primært er en støtte til det eksisterende skolearbejde – og som ordet antyder hjælp til skolens lektier i fx dansk, matematik eller sprog.

Ofte har lektiehjælperen ikke en uddannelsesmæssig baggrund, der giver forudsætninger for problemløsende undervisning, men vil være en ældre mentor, fx en gymnasieelev eller studerende, der hjælper barnet med at løse sine skoleopgaver i skolens fag, fx dansk, matematik eller sprog.

Lektiehjælp egner sig derfor godt til elever, der ikke har indlæringsmæssige vanskeligheder i form af fx dysleksi (ordblindhed) eller andre skriftsproglige vanskeligheder, men som har brug for at opleve lidt ekstra støtte i forhold til motivation og engagement.

Privatundervisning og kompetenceområder

Privatundervisning tilbydes oftest af uddannede lærere, læsevejledere, ordblindelærere eller talepædagoger/logopæder.

Der findes dog en stor del undervisere, der er certificerede i forskellige specifikke lærebogssystemer, men som ikke nødvendigvis har en didaktisk faglig baggrund.

Det kan indimellem være svært at spotte, hvilken faglig baggrund underviseren har, men det kan være værd at undersøge – især hvis barnets problemstillinger er komplekse og har været længerevarende, som det er tilfældet hos børn med ordblindhed.

Hvad er ordblindeundervisning?

Har barnet dysleksi eller andre længerevarende vanskeligheder omkring skriftsprog, vil en uddannet læsevejleder eller ordblindelærer være at foretrække.

Begge har en læreruddannelse med års erfaring fra grundskolen og har på et senere tidspunkt videreuddannet sig til at varetage mere specialiserede opgaver. Mange folkeskoler har en læsevejleder eller en ordblindelærer, som er de personer på skolerne, der varetager undervisning og vejledning omkring elever med ordblindhed. I mange tilfælde er der dog pres på skolerne, hvilket kan gå ud over dybden i hjælpen og opmærksomheden på det enkelte barn.

Som private læsevejledere og ordblindelærere tilbyder vi derfor problemløsende undervisning med mål om at forebygge, lette eller afhjælpe vanskeligheder omkring skriftsprog. Ordblindeundervisning er som udgangspunkt anderledes tilrettelagt end almindelig undervisning i læsning og stavning og er kendetegnet ved en mere systematisk og direkte undervisning af barnet.

Undervisning på hold eller individuelt

Privatundervisning i læsning og stavning tilbydes individuelt eller på mindre hold.

Holdundervisning er ikke som udgangspunkt en dårligere løsning end individuel undervisning. Dog skal du være opmærksom på, at et individuelt tilbud ofte kan være den bedste løsning for børn med komplekse vanskeligheder. Underviseren kan rette sin fulde opmærksomhed på barnet, og kan justere og tilpasse undervisningen, så det retter sig meget præcist mod afhjælpning af barnets specifikke vanskeligheder.

Vil du gerne vide mere om, hvilken hjælp jeg kan give dit barn, så er du meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende. Du kan sende mig en besked på hej@carinanord.dk eller fange mig gennem kontaktformularen på min hjemmeside.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *