Artiklen fra det digitale læsetræningsprogram FrontRead er udgivet i Magasinet Skolen.

Uddrag

Ifølge Carina Nord, der er ordblindespecialist og tidligere læsevejleder, kan mange elever præget af ordblindhed, blive hjulpet markant bedre, hvis der sættes tidligere ind med indsatsen.

– Der er i mine øjne en tilbøjelighed til, at vi er alt for optagede af, at ordblindheden skal dokumenteres med test for at være erkendt, og der ligger en alvorlig problemstilling i at vente med indgriben. Forskning viser, at det er muligt at forebygge og lette ordblindhedens negative udvikling gennem tidlige undervisningsindsatser, men jeg oplever, at mange børn ikke får den tidlige hjælp i tilstrækkelig grad, da den er vanskelig for skolernes læsevejledere at iværksætte, siger Carina Nord og fortsætter:

– På mange folkeskoler i Danmark ser man ofte tiden og barnet an, og måske kommer det lige pludselig, men det ved vi jo godt, er en helt forkert håndtering. En erfaren indskolingslærer og læsevejleder har sammen de helt tilstrækkelige kompetencer til at vurdere, hvornår et barns læseudvikling afviger. I mine øjne er det derfor slet ikke nødvendigt med de strenge dokumentationskrav, som vi desværre oplever i dag.

Carina Nord pointerer, at barnets vanskeligheder med læsning og stavning ikke bliver større eller mindre af at blive dokumenteret med den nationale ordblindetest, og hun mener, at der ligger en alvorlig problemstilling i at vente med indgriben.

Hos læsetræningsvirksomheden FrontRead, der har et tæt samarbejde med mere end 500 skoler og deres lærere over hele landet, deler man Carina Nords oplevelse af, at ordblindhed skal dokumenteres med test, før skolerne sætter ind.  

– De tilbagemeldinger vi får fra lærere og læsevejledere i forhold til arbejdet med de ordblinde elever er desværre ikke specielt positive. Vi hører fra mange, at de er mere end frustrerede over, at dokumentationsiveren tilsidesætter deres erfaring og faglige intuition i høj grad. Det betyder konkret, at mange elever kommer i klemme, og i det hele taget er de nuværende regler og krav på ingen måde gavnlige for de ordblinde, fortæller Kim Høgskilde, der er direktør i FrontRead.

Carina Nord fortæller afslutningsvis, at hun i sin praksis modtager mange udskolingselever, der ikke har modtaget nævneværdig undervisning gennem skoletiden og derfor udelukkende er skriftsprogsbrugere gennem deres brug af kompenserende IT.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *