Betingelser for individuelt forløb

Betingelser for køb af individuel undervisning

Betingelserne herunder udgør aftaleforholdet mellem kunden og virksomheden Carina Nord.

1. Pris

1.1 Undervisningen gives á 55 minutter og inkluderer individuel tilrettelæggelse á minimum 30 minutter før hver session, undervisningsmaterialer, samt tilbud om ugeplan og boglån.

1.2 Individuel undervisning betales med 725 kr. (undervisning er momsfritaget).

1.3 Indledende testarbejde og opstartssamtale er obligatorisk og betales med 2.205 kr. inden første undervisningsgang.

1.4 Kortere samtaler på telefon á 15 minutter er uden betaling. Længere samtaler betales pr. påbegyndte halve time.

1.5 Prisstigninger gøres gældende i overensstemmelse med punkt 6.

2. Betaling

2.1 Virksomheden udsender en faktura slut månedligt for periodens timer med en betalingsfrist på 5 dage.

2.2 Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,60%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

2.3 Virksomheden forbeholder sig retten til at aflyse undervisning, indtil betalingen har fundet sted.

2.4 Fakturaer og eventuelle rykkere sendt til den af kunden opgivne e-mailadresse anses for leverede, når de er afsendt af virksomheden.

3. Afslutning af forløb

3.1 Afslutning af forløb skal af kunden varsles mundtligt eller skriftligt med 10 hverdage. Ved varsel senere end 10 hverdage betales timerne indenfor de 10 dage.

3.2 Virksomheden forbeholder sig ligeledes retten til at afvikle den indgåede aftale med kunden med et varsel på 10 dage og uden ret til yderligere krav fra kunden. Dette vil udelukkende ske under særlige omstændigheder, fx ved misligholdelse af aftalegrundlaget, manglende betaling, hvis den pædagogiske ramme om undervisningen skønnes værende uhensigtsmæssig for barnet.

4. Afbud og ferie

4.1 Alle typer afbud sendes skriftligt på sms eller e-mail (hej@carinanord.dk) fra forælder. Afbud givet af barnet selv, betragtes ikke som gældende.

4.2 Rettidige afbud gives tidligere end 24 timer før undervisning og betales til 50% af timeprisen uanset årsag.

4.3 Afbud givet senere end 24 timer før undervisning eller ved udeblivelse betales til almindelig timepris uanset årsag.

4.4 Ved forsinket fremmøde er der ikke mulighed for forlængelse af timen.

4.5 Uge 7, 14, 42, 52 og officielle danske helligdage er uden betaling, hvis barnet holder fri. Virksomheden vil være ferielukket minimum 2 uger af skolernes sommerferie, og kunden er derudover fritaget for de almindelige afbudsvilkår i yderligere 1 selvvalgt uge i skolernes sommerferie.

4.6 Ferie (eller afbud), udover de nævnte perioder, betales som afbud til 50% af timeprisen, hvis barnets plads skal beholdes.

4.7 Al information om særlige åbnings- og lukketider sendes via e-mail (nyhedsbrev), som kunden tilmeldes ved opstart af forløb via særligt skriftligt samtykke.

4.8 Ved aflysning forårsaget af virksomheden (fx sygdom, akutte hændelser mv.) modtager kunden en sms. Kunden har ikke krav på erstatning af tabt tid ved aflysninger forårsaget af virksomheden, selvom en kompenserende tid så vidt muligt tilbydes.

5. Lån af bøger og andet materiale

5.1 Der vil være mulighed for lån af bøger (ved særskilt skriftligt samtykke), som kunden er forpligtet til at erstatte til forlagets pris plus fragt og eventuelt ekspeditionsgebyr, hvis beskadigede, bortkomne, eller hvis bøgerne ikke afleveres inden afsluttet forløb.

5.2 Bøger og andre materialer betragtes som lånte, når de forlader undervisningslokalet.

6. Ændringer til aftalen

6.1 Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage ændringer til aftalen, herunder vilkår omhandlende priser, afbudsgebyrer, ydelser og produkter.

6.2 Prisen for ydelsen stiger årligt den 01.06 i takt med stigningen i forbrugerprisindekset.

6.3 Virksomheden forbeholder sig desuden ret til prisændringer som følge af øgede driftsmæssige omkostninger (generelle prisstigninger i henhold til levering af ydelsen). Sådanne ændringer varsles med 20 dage.

7. Opbevaring af personlig data

7.1 Der indhentes kontaktoplysninger på kunden i form af forældre og barns navn, adresse, e-mail, samt telefonnummer.

7.2 Det indledende testresultat opbevares af virksomheden som nødvendigt grundlag for undervisningsydelsen og makuleres efter afsluttet forløb.

7.3 Der videredeles ikke oplysninger om barnet, undervisningen eller andet til andre end hjemmet. Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der opbevares, at få data slettet eller korrigeret data, kan kunden kontakte virksomheden på e-mail: hej@carinanord.dk.

7.4 Offentliggørelse af fotos af barnet fra virksomhedens side sker kun ved kundens særskilte skriftlige samtykke.

8. Virksomhedens immaterielle rettigheder

8.1 Virksomhedens undervisningsydelser, herunder alle undervisningsmaterialer i virksomhedens navn, tilhører virksomheden.

8.2. Undervisningsmateriale må ikke kopieres, deles med andre eller anvendes af andre end virksomheden og kunden.

Skal vi sætte skub i dit barns læseudvikling?