fbpx

Al undervisning tilrettelægges individuelt og præcist til dit barn med afsæt i en grundig undersøgelse af dit barns færdigheder og eventuelle problemstillinger. 

Jeg hedder Carina Nord

Som erfaren dansklærer og læsevejleder er jeg specialiseret i undervisning af børn med ordblindhed og andre vanskeligheder indenfor læsning og stavning. Jeg vil meget gerne hjælpe dit barn.

Et individuelt forløb giver tryghed

Et individuelt forløb sikrer dig

 • At undervisningen er tilrettelagt individuelt og præcist til barnet
 • At barnet har tid og ro til at fastholde sin opmærksomhed og koncentration om læringen
 • At barnet modtager maksimal støtte og feedback i sin læring 
 • At barnet arbejder i et trygt, relationstæt og struktureret rum og kan være privat  

Efter et afsluttet forløb har dit barn

 • Konkrete strategier og færdigheder til en styrket læsning og stavning
 • Dokumenterede fremskridt 
 • Følelsen af mestring og en fornyet tro på egen kunnen

Efter et afsluttet forløb har du som forælder

 • Fremadrettede og konkrete vejledninger til barnets arbejde
 • Et overblik over barnets fremskridt
 • Et barn med fornyet tro på, at læsning og stavning er en overkommelig opgave

Brugerne siger

Carina hjalp min søn i 9. klasse med at øge læsehastigheden og blive en mere opmærksom læser. Hun har en meget naturlig og imødekommende facon, så undervisningen var hyggelig og sjov. Carina fik hurtigt sporet sig ind på, hvor der skulle sættes ind og gav ham nogle gode øvelser, der næsten øjeblikkeligt havde en effekt. Det hjalp på selvtilliden og læselysten, og danskkaraktererne blev løftet betragteligt. Vi kunne ikke have ønsket os mere. Jeg kan varmt anbefale Carina.

Vi har været rigtigt glade for det sommerforløb, som vi købte til vores datter i 4. klasse. Det var rigtigt godt i forhold til at lære os nogle forskellige læsemåder og teknikker, som vi kan bruge. Især dét, at læsning ikke kun er side op og side ned, men også kan være noget andet. Jeg kunne mærke, at vores datter voksede et par cm hver gang, hun havde været der, og hun har helt sikkert fået succesoplevelser. Min datter glædede sig til at komme afsted hver dag. Vi vender helt sikkert tilbage, hvis vi har brug for det igen.

Utrolig dygtig, faglig kompetent og samtidig tillidsskabende i relationen til det enkelte barn. Mine varmeste anbefalinger.

Lige ved Nørreport Station

Hvilke børn kan jeg hjælpe

Jeg kan hjælpe børn i grundskolen fra 0. – 9. klasse, der har ordblindhed eller andre vanskeligheder med læsning og stavning, som har brug for et specialiseret løft.

Er du i tvivl, om dit barn vil få udbytte af et forløb, så kontakt mig helt uforpligtende. Jeg vil meget gerne høre om dit barns problemstillinger og rådgive, inden du tager beslutningen. 

Lokale

Typiske problemstillinger i læsning

Læse- og stavevanskeligheder kan have en række forskellige årsager

 • Dysleksi/ordblindhed
 • Sen udvikling
 • Uhensigtsmæssig læseundervisning
 • Svære omstændigheder undervejs i barnets skoleår (f.eks. sygdom eller skilsmisse)
 • Mange lærerskift
 • En kombination af flere årsager

Symptomer på læsevanskeligheder

Det gør ondt, når læsningen ikke slår til. Uanset årsagen vil barnet med usikre læsefærdigheder opleve, at det ikke kan leve op til de forventninger, som stilles i skolen – eller de forventninger, som barnet har til sig selv. Børn med læsevanskeligheder har ofte udviklet en negativ selvopfattelse, der udfordrer læringen yderligere, og som kræver hjælp.

Læsevanskeligheder består grundlæggende af problemer med læsning af ord og tekster, samt problemer med forståelsen af det, der læses. Stavevanskeligheder er ofte en del af problemstillingen.

Typiske vanskeligheder hos det yngre barn

 • Svært ved at lære alfabetet
 • Svært ved at oversætte bogstav til lyd eller sætte lyde sammen til læsning af ord
 • Udelader eller tilfører bogstavlyde i ordlæsning
 • Udelader eller tilfører ord i tekstlæsning
 • Svært ved at huske bogstaver, tal, tabeller, ugedage mv.
 • Svært ved hurtigt at genkende ord i læsning
 • Forsøger at lære teksten udenad og gætter meget
 • Svært ved at stave
 • Svært ved at formulere sig på skrift
 • Begrænset ordforråd og viden om ord
 • Utydelig udtale
Typiske vanskeligheder hos det ældre barn
 • Lav lyst til læsning
 • Lav tro på sig selv som læser
 • Langsom og upræcis læsning med mange fejl
 • Besvær med forståelse af tekster
 • Svært ved at give et resumé af en tekst
 • Svært ved at stave ord rigtigt
 • Svag forståelse af teksterne i skolens fag og i frilæsning

Afdækning af barnets problemstilling

Kortlægning

Afdækningens formål er at få et præcist kendskab til, hvad barnet kan allerede, og hvad der er brug for at lære som det næste

Der kan være flere grunde til, at skolens fællesundervisning ikke slår til for barnet:

 • Klasseundervisningen rammer barnet skævt eller for bredt 
 • Barnet kan have lært sig uhensigtsmæssige vaner
 • Barnets færdigheder slår ikke til i forhold til, hvad der kræves af barnet på klassetrinnet
 • Klasseundervisningen mangler tilstrækkelig struktur og støtte til barnet

Tests i kombination med blød data

I forbindelse med afdækning af dit barns læsning anvendes tests, der er udviklet til individuel testning af læsning og stavning. Testresultaterne suppleres med blød data fra dit barn og dig. Ingen test vil kunne fortælle om dit barns oplevelser og følelser, og dit barns selvopfattelse og øvrige skolehistorie vil tilføre vigtig information for arbejdet med barnet.

Afdækkende rapport

Du modtager en rapport med testresultaterne, der fortæller dig om barnets nuværende niveau og de bagvedliggende problematikker og barrierer for barnets læsning.

Undervisningen

At forstå sig selv som lærende læser

Afhængig af alder, personlighed og antal nederlagsfølelser, vil børn med læsevanskeligheder være forbeholdne over for at skulle dykke ned i dét, der er svært i forvejen. Nemlig arbejdet med læsningen. 

Mange børn arbejder hårdt med at skjule deres vanskeligheder og følelser i det daglige og har lært at kompensere eller skjule sig på forskellige måder. Det koster energi og tærer på selvværdet.

Når barnet gennem undervisningen oplever at mestre, vil det afvikle behovet for at “gemme sig” og i stedet opleve ny motivation og tro på sig selv som lærende læser. 

Aflastning af barnet

Hver undervisningsgang følger en genkendelig og varieret struktur med aktiviteter, der bl.a indeholder repetition af det indlærte, introduktion til nyt, gentagelser, samt forberedelse af barnet til næste gang. 

Når barnet skal koncentrere sig om ny læring, er det vigtigt, at barnet ikke samtidig skal bruge energi på at forstå undervisningens opbygning.

 

Barnets tryghed i undervisningen er fundamental

Barnets tryghed og tillid er fundamental. Som underviser er jeg særdeles bevidst om min virkning på barnets tryghed, tillid og udbytte. Det vil altid være min opgave og mit ansvar at opbygge en positiv relation.

Undervisningsmaterialernes kvalitet

Alle undervisningsmaterialer er udviklet til professionelt brug og kræver professionel formidling af en underviser med viden indenfor læse- og staveområdet. De fleste undervisningsmaterialer er særligt udviklet til afhjælpning af ordblindhed.

Optimalt udbytte af undervisningen

Træning

For at opnå maksimalt udbytte er det nødvendigt at vedligeholde og træne. Det kræver derfor, at I afsætter en daglig kortvarig træning både undervejs og efter forløbets afslutning. 

Oftest stillede spørgsmål

Hvis dit barn ikke kan komme til undervisning, så skal du blot give besked senest kl. 9 på undervisningsdagen. 

Det er helt almindeligt, at barnet oplever en uro. Det kan føles ubehageligt at skulle dykke ned i noget, der i forvejen er svært, og indtil vi har mødtes første gang, vil barnet oftest være en smule skeptisk. Hvis I har brug for det, kan vi aftale, at I kommer forbi og siger hej, inden I tilmelder jer et forløb. Jeg har arbejdet med rigtigt mange børn og ved derfor også, at uroen hurtigt forandrer sig til tryghed og følelser af succes, så snart vi er i gang.

Nej, alle undervisningsmaterialer, bøger og spil er inkluderet i timeprisen.

Undervisning på timebasis faktureres månedligt. Uge- og weekendkurser faktureres som engangsbetaling. 

Som udgangspunkt foregår undervisningen uden forældredeltagelse i et tæt samarbejde mellem dit barn og jeg. Dog kan vi sagtens lave aftale om, at du opholder dig i sofaen, går en tur på caféen eller rundt i byen. Vi gør selvfølgelig dét, der skal til, for at dit barn trives undervejs.

Du er helt sikker på, at undervisningen er tilrettelagt præcist til barnet. Undervisningen bygger ikke på smarte koncepter, men på et professionelt læsehåndværk. Jeg vil gennem hele forløbet være opmærksom på barnets respons og anvende dette til justering og løbende tilpasning. Jeg arbejder med grundighed, målrettethed og dybde og følger barnets progression ved hjælp af dataindsamling. Jeg vil gøre mig den største anstrengelse for, at dit barn trives optimalt med læringen, glæder sig til undervisningen og opnår nye læsefærdigheder. Husk på, at din positive omtale er mit ansigt udad til. 

Undervisningen foregår i baghuset på Hauser Plads 16 i København K, hvor jeg bor og modtager elever.