Hvordan lærer man at læse, når man har besvær med lyde og bogstaver?

Den hyppigste årsag til, at nogle børn har svært ved at lære at læse, skyldes en nedsat evne til at bearbejde bogstavlyde.

Kerneproblemet for ordblinde ligger i hjernens fonologiske system, der arbejder dårligere end hos normallæsere. Det fonologiske system hjælper os med at kunne koble lyde til bogstaver og segmentere, samle og manipulere med lydsiden af skriftsproget. 

I indlægget kan du læse om metoderne fra undervisningsprogrammet VAKS, som jeg ofte anvender i min undervisning, når det læse- og stavebesværede barn skal tilegne sig ordlæsestrategier.

Forebyggelse af ordblindhed ved tidlig indsats

Læseforskningen har for længst fundet frem til, at en tidlig indsats gør det muligt at forebygge alvorlige læsevanskeligheder som ordblindhed med en systematisk undervisningsindsats, der tager højde for den nedsatte evne til fonologiske bearbejdning. Det gælder om, så tidligt som muligt, at udvikle barnets opmærksomhed på sproglyde og et funktionel bogstavkendskab.

Man kan også afhjælpe allerede konstaterede læsevanskeligheder ved direkte og systematiske undervisningstiltag, der fortsat udvikler læsningen og de strategier, som barnet kan bruge til mere komplekse og længere ord.

VAKS – et program til undervisning i ordlæsning

Man ikke kan undlade at undervise barnet i ordafkodning i en særlig tilrettelagt læse- og staveundervisning, selvom man får stillet kompenserende it-hjælpemidler til rådighed.

Den kompenserende it er vigtig i forhold til elevens mulighed for tilegnelse af viden gennem skriftsprog på lige fod med klassekammeraterne. Barnet skal ikke begrænses i tilegnelse af viden på baggrund af læsevanskeligheden, men it-kompensation skal suppleres med systematisk undervisning i det, der er svært.

VAKS er et højt struktureret undervisningsmateriale, der er udviklet til ordblinde og andre med læsevanskeligheder.

VAKS

Barnet undervises i 5 forskellige strategier (en ad gangen) til ordlæsning, som læres gennem en meget systematisk opbygget undervisning med en langsom, men sikker progression.

En fuld gennemførelse af alle 5 strategier kræver i alt 75 lektioners undervisning, hvilket er en meget stor mundfuld. Materialets strategier indlæres en ad gangen og er tilpasset barnet niveau. Det meget sjældent, at en fuld gennemførelse udføres.

Med et fuldt undervisningsprogram får barnet 5 forskellige muligheder at angribe et ord på.

Barnet lærer altså, at der er en række mulige strategier at bruge, når det møder ord, som det ikke umiddelbart kan læse – en metakognitiv tilgang til arbejdet med læsning, hvor barnet vælger strategi i forhold til ordets struktur og kendetegn.

Især de to første strategier indlært gennem programmet har jeg set føre til sikker mestring for de yngste elever.

De fem ordlæse-strategier

  • Lyd for lyd-strategien
  • Rim-strategien
  • Vokal-strategien
  • Morfem-strategien
  • Genkendelses-strategien

I videoerne herunder, som jeg har lånt fra Skolelommen, vises princippet bag hver strategi.

Sidste strategi lærer barnet at kombinere de fire forrige strategier til læsning af lange komplekse ord. Barnet lærer også at minimere afkodningsarbejdet og kun koncentrere sig om de dele af ordet, der ikke er kendte.

Den basale lydstrategi

Rim-strategien

Vokal-stategien

Morfem-strategien

Har du brug for hjælp til dit barn?

Har du brug for hjælp til dit barns læsning og stavning, kan du på hjemmesiden læse mere om den undervisning, jeg tilbyder. Jeg vil meget gerne hjælpe.

0

Har du en kommentar til dette?

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.