Hvordan lærer ordblinde at læse?

Kerneproblemet for mennesker med dysleksi ligger i hjernens fonologiske system, der arbejder dårligere end hos typiske læsere. Det fonologiske system hjælper os med at koble lyde til bogstaver og segmentere, samle og manipulere lydsiden af skriftsproget. 

I indlægget kan du læse om metoderne fra undervisningsprogrammet VAKS, som jeg ofte anvender i min undervisning.

Forebyggelse af ordblindhed ved tidlig indsats

Læseforskningen har for længst fundet frem til, at en tidlig indsats gør det muligt at forebygge alvorlige læsevanskeligheder som ordblindhed med en systematisk undervisningsindsats, der tager højde for den nedsatte evne til fonologiske bearbejdning. Det gælder om, så tidligt som muligt, at udvikle barnets opmærksomhed på sproglyde og opnå et funktionel bogstavkendskab. Er der alligevel løbet år på ordblindheden, så er det fortsat muligt at udvikle læsningen. Det er aldrig for sent, selvom de bedste resultater opnås tidligt.

VAKS – et program til systematisk undervisning i ordlæsning

VAKS

Barnet undervises i 5 forskellige strategier (en ad gangen) til ordlæsning, som læres gennem en meget systematisk opbygget undervisning med en langsom, men stensikker progression.

Med et fuldt undervisningsprogram får barnet 5 forskellige muligheder at angribe et ord på.

Barnet lærer altså, at der er en række mulige strategier at bruge, når det møder ord, som det ikke umiddelbart kan læse – en metakognitiv tilgang til arbejdet med læsning, hvor barnet vælger strategi i forhold til ordets struktur og kendetegn.

De fem ordlæse-strategier

  • Lyd for lyd-strategien
  • Rim-strategien
  • Vokal-strategien
  • Morfem-strategien
  • Genkendelses-strategien

I videoerne herunder, som jeg har lånt fra Skolelommen, vises princippet bag hver strategi.

Sidste strategi lærer barnet at kombinere de fire forrige strategier til læsning af lange komplekse ord.

Den basale lydstrategi

Rim-strategien

Vokal-stategien

Morfem-strategien

Har du brug for hjælp til dit barn?

Har du brug for hjælp til dit barns læsning og stavning, kan du på hjemmesiden læse mere om den undervisning, jeg tilbyder. Jeg vil meget gerne hjælpe.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *